LiteraturaZÍBRT, Čeněk. Dějiny kroje v zemích Českých od počátku století 15. až po dobu Bělohorské bitvy. Praha: F. Šimáček, 1893


Košile (lat. camisia) jest starodávný šat. Isidor Sevillský již v VII. století píše: "Camisias vocamus, quod in his dormimus ia camis." Tedy již před 12 věky znali košile a spali v nich. Do XV. století přinesli si urození páni košile jakožto spodní šat, a dovídáme se, že košile ony byly modré....V modré košili vidíme rytíře spáti v miniaturách Života sv. Františka, malovaných konec XV. století....

V Němcích ještě r. 1525 chodili nejedni bez košile. V oněch starých dobách nikdež nepokládána košile za tak podřízený spodní šat, aby všecek byl pokrýván a v noci v něm lidé spávali....Ale hodně vody přeběhlo Vltavou, nežli sobě v Čechách všickni obvykli v prosté košili spávati. Jinde nebylo jináče. V německých illustracích o Meluzíně z r. 1468...spí oba manželé v loži beze všeho šatu; v Havardově sbírce obrazů...nejednoho francouzského spáče nalezli jsme nahého...Zajímavo, že v konec toho století řečeného v biblí kutnohorské ...vznešený pán leží v loži již šatem všecek oděný....Mohla to býti noční sukně lehká, do níž se lidé na noc oblékali často, a o níž mluví Guarinoni ještě na počátku XVII. věku, řka, že mnozí nestydatí měšťáci i urození zvykli si příkladem svých rodičů spáti o nahém těle, aniž to pokládají za věc neslušnou. Kdyby prý z nouze vzali aspoň nějakou župici nebo "nachtpelz"...Košile vyskytují se v pramenech pod všelijakými jinými jmény. Nejobyčejněji slují "čechle" a "rubáši".

Celý text je dostupný v digitalizovazé formě v Národní knihovně ČR, odkaz zde.
 
 
 

KYBALOVÁ, Ludmila, HERBENOVÁ, Olga, LAMAROVÁ, Milena. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973

Noční košile pod názvem Betthemd se objevuje až v pozdním středověku; do té doby spali lidé nazí nebo v tom, co nosili ve dne. V Čechách je o "sukni ložničné" zmínka poprvé roku 1492. V 16. století se pojmem štofpelc nebo horzkop označují staré kožichy, užívané ke spaní.

První noční košile byly velmi rozměrné, jinak celkem podobné denním, a stejně jako ony patřily k výsadám majetnějších lidí. Všeobecně se noční košile ujímá až v 19. století, v některých zemích ještě později. Ženy si často oblékali na noc přes denní košili noční kabátek.